Firma powstała dzięki wspólnemu przedsięwzięciu doświadczonych prawników i biegłych - wyspecjalizowanych fachowców z różnych dziedzin. Zadaniem naszym jest pomoc poszkodowanym zarówno tym, którzy dochodzą swych roszczeń od zakładów ubezpieczeń w związku z powstałymi wypadkami, jak i osobom potrzebującym wsparcia i fachowej pomocy w zakresie wszelkiego rodzaju roszczeń odszkodowawczych.

Odszkodowania, wypadki, windykacja

Skutecznie reprezentujemy naszych klientów zarówno przed potentatami, jak zakłady ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ZUS, zakłady energetyczne, duże przedsiębiorstwa, Skarb Państwa, podmioty komunalne, szpitale i NZOZ-y, jak też i przed pracodawcami, lekarzami, właścicielami posesji, osobami prywatnymi i innymi potencjalnymi sprawcami szkód.
Istotą i zasadą naszej działalności jest wszechstronna pomoc poszkodowanemu od chwili powstania szkody, aż do jej wyegzekwowania na drodze sądowej bądź też w wyniku egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna

Nasze doświadczenia w skutecznym dochodzeniu roszczeń i znajomość związanej z tym procedury, a także pełna współpraca w zakresie fachowej pomocy prawnej, dają nam także możliwość skutecznej windykacji wszelkiego rodzaju należności od dłużników. A zatem, jeśli Mają Państwo kłopoty z uzyskaniem należnego odszkodowania lub windykacją długu, zapraszamy do naszego biura w Poznaniu oraz skorzystania z naszych usług

Nasze Ogrody

Nasza najnowsza inicjatywa dotyczy kompleksowej obsługi prawnej w zakresie tworzenia ogrodów działkowych w ramach "Stowarzyszenia Działkowców - Nasze Ogrody", powstałego jako realna alternatywa dla Polskiego Związku Działkowców. Bierzemy aktywny udział w przedsięwzięciu, skierowanym do obecnych jak i przyszłych działkowców, mającym na celu stworzenie ogrodów działkowych na terenach własnych Stowarzyszenia, w których działkowiec po podpisaniu umowy dzierżawy działkowej (ujawnianej w księdze wieczystej)otrzymuje wybraną przez siebie działkę. Więcej czytaj w zakładce Warto wiedzieć oraz na stronie stowarzyszenia: http://naszeogrody-psd.pl.
O firmie  |  Oferta  |  Sposób działania  |  Referencje  |  Mapa strony  |  Kontakt
© Wielkopolskie Zegarków Biuro Dochodzenia Odszkodowań