I - ETAP WERYFIKACJA ZLECENIA
  • ocena zasadności, rodzaju i wysokości roszczeń Klienta
II ETAP - WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
  • zgłaszanie szkód i formułowanie roszczeń odszkodowawczych
  • prowadzenie postępowania likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń LUB INNYMI INSTYTUCJAMI
  • pomoc specjalistów w zakresie ustalania okoliczności wypadków, wyceny szkody (zarówno w pojeździe, jak i szkody majątkowej), ustalania zakresu doznanych obrażeń ciała, utraty dochodów i strat niematerialnych
III ETAP - EGZEKUCJA ROSZCZEŃ KLIENTA
  • zastępstwo procesowe w związku z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej,
Oferujemy bezpłatną pomoc specjalistów z różnych dziedzin, w tym: z zakresu motoryzacji, rekonstrukcji wypadków, wyceny szkód komunikacyjnych i transportowych, biegłych lekarzy różnych specjalności, biegłych z dziedziny rachunkowości i księgowości, biegłych majątkowych z zakresu budownictwa i budowy maszyn, rolnictwa, ekonomiki transportu i innych.

UWAGA! Powyższa procedura uzgadniana jest na każdym z etapów z klientem.
O firmie  |  Oferta  |  Sposób działania  |  Referencje  |  Mapa strony  |  Kontakt
© Wielkopolskie Zegarków Biuro Dochodzenia Odszkodowań