Roszczenia pracownicze związane z wypadkiem przy pracy

Piotr W. pracujący w laboratorium chemicznym producenta samochodów, podczas wykonywania pracy został poparzony substancją chemiczną. ZUS uznał ten wypadek za wypadek przy pracy i wypłacił 30.000 zł odszkodowania. Kancelaria wystapiła wobec ZUS, o zapłatę dodatkowych 60.000 zł odszkodowania oraz zwrot kosztów leczenia. Sprawę wygraliśmy w całości.

Łukasz S. zatrudniony w firmie budowlanej, podczas pracy na budowie, spadł z dachu budynku doznając przy tym ciażkich obrażeń ciała. ZUS wypłacił odszkodowanie za wypadek przy pracy i rentę z tytułu trwałej niezdolności do pracy. Poszkodowany zgłosił, za naszym pośrednictwem, roszczenie do pracodawcy i w wyniku postepowania otrzymał zadośćuczynienie w kwocie 30.000 zł ponad wypłacone świadczenie przez ZUS, a ponadto wywalczyliśmy zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz rentę wyrównawczą do kwoty odpowiadającej otrzymywanym wcześniej zarobkom.

O firmie  |  Oferta  |  Sposób działania  |  Referencje  |  Mapa strony  |  Kontakt
© Wielkopolskie Zegarków Biuro Dochodzenia Odszkodowań