Wielkopolskie Biuro Dochodzenia Odszkodowań oferuje:
 • pełny zakres obsługi dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń, oraz UFG i PBUK, (ubezpieczenie OC, AC, NNW, majątkowe, transportowe, finansowe, OC działalności i inne), od zgłoszenia szkody do zakończenia postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń na życie, oraz od ZUS (KRUS), w tym:
  • ubezpieczenia posagowe i rentowe z PZU Życie
  • ubezpieczenia pracownicze na życie i NNW
  • ubezpieczenia życiowe, rentowe i inwestycyjne (tzw. III filar)
  • ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne z ZUS (KRUS)
 • dochodzenie roszczeń od pracodawców w związku z wypadkiem przy pracy
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od kontrahentów (szkody przewozowe, deliktowe i kontraktowe)
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od placówek służby zdrowia, zarówno publicznych (szpitale, ZOZ-y), jak też niepublicznych (NZOZ, prywatne kliniki, prywatna praktyka lekarska), z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
 • windykacja należności od kontrahentów w zakresie działalności gospodarczej, jak i od dłużników w obrocie cywilnoprawnym
 • odszkodowania windykacyjne związane z obniżeniem wartości nieruchomości i ograniczeniem korzystania z nieruchomości, w tym roszczenia do zakładów energetycznych, zakładów powodujących hałas, zanieczyszczenia, itp.
 • pomoc prawna w zakresie obrony przed roszczeniami wierzycieli skierowanymi wobec Klientów
O firmie  |  Oferta  |  Sposób działania  |  Referencje  |  Mapa strony  |  Kontakt
© Wielkopolskie Zegarków Biuro Dochodzenia Odszkodowań